1.PREZENTAREA PFA BUCUR VASILE STELIAN

PFA este abilitata conform legii 319/2006 de catre Comisia de abilitare si avizare de pe langa Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Salaj,avand Certificatul de Abilitare nr.0001688 din 16.07.2009.


Conform legilor 319/2006 si 307/2006,precum si a normelor de aplicare a prevederilor acestor legi,angajatorii pot apela la externalizarea serviciilor privind SSM,PSI,RSVTI

2.OBIECTIVELE PROCESULUI DE CONSULTANTA

Adaptarea completa pentru compania d-voastra,pentru ca se vor lua in calcul toate situatiile specific existente in firma.

Eficienta,pentru ca va fi abordat procesual(procesul de consultant),pe pasi exact prestabiliti
Legalitate,pentru ca serviciul de consultanta ,va fi in conformitate cu legislatia in vigoare si normele aplicate si va fi punctual de plecare in crearea lui
Implementarea diferitelor standarde (18001,14001,etc) sa fie o formalitate

3.LISTA SERVICIILOR

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca;

 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii;
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de sanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca;
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul: sanatatea, securitatea si protectia muncii;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. 319/2006 si normele metodologice care cuprinde: Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de securitatea si sanatatea muncii),Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru securitatea si sanatatea muncii);
 • Instructiuni specifice de securitatea, sanatatea si protectia muncii pentru fiecare loc de munca;
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);
 • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul);
 • Planul de prevenire si protectie;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire;
 • Fisele individuale de instructaj pentru sanatatea, securitatea si protectia muncii
 • Asistenta lunara Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protective;
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea, sanatatea si protectia muncii;
 • Evidenta echipamentelor individuale de protectie;
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau accidente);
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului;
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.

Principalele activitati de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pe care le oferim sunt:

 • organizarea activitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
 • indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) prevazute de actele normative in vigoare;
 • analiza periodica a capacitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
 • analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitateaIntocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 si normele generale din 2007 care cuprinde: Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.));
 • Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.));
 • Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca;Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul);
 • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul);
 • Planul de interventie pe unitate;
 • Planul de evacuare pe fiecare etaj;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire;
 • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
 • Asistenta lunara Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
 • Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise;
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
 • Evidenta echipamentelor individuale de protective;
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente);
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului;
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.

 

In domeniul supravegherii si verificarii tehnice in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR:

 • identificarea tuturor echipamentelor din domeniul ISCIR ale societatii;
 • efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii echipamentelor, potrivit prescriptiilor tehnice si inregistrarea acestora la inspectia teritoriala de care apartin;
 • intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate echipamentele din domeniul ISCIR;
 • instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire a echipamentelor ISCIR;
 • urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;
 • pregatirea echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
 • verificarea ca echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
 • participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele ISCIR pe care le are in evidenta;
 • asigurarea prezentei in comisiile de achizitie a echipamentelor sau instalatiilor din domeniul ISCIR.
 

Servicii

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAzi12
mod_vvisit_counterIeri12
mod_vvisit_counterAceasta saptamana12
mod_vvisit_counterSapt. trecuta85
mod_vvisit_counterTotal79527

IP-ul tau este: 44.222.64.76
Data: Iun 24, 2024