PFA-BUCUR ofera in domeniul evaluare riscuri consultanta de specialitate pe probleme de evaluarea riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale.

Aceasta se face pentru fiecare loc de munca in parte (angajati care sunt expusi acelorasi riscuri, avand activitati similare sau apropiate) sau doar pentru locurile de munca cu risc de accidentare ridicat.

 

 

 

 

In domeniul supravegherii si verificarii tehnice in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR:

  • identificarea tuturor echipamentelor din domeniul ISCIR ale societatii;
  • efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii echipamentelor, potrivit prescriptiilor tehnice si inregistrarea acestora la inspectia teritoriala de care apartin;
  • intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate echipamentele din domeniul ISCIR;
  • instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire a echipamentelor ISCIR;
  • urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;
  • pregatirea echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
  • verificarea ca echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
  • participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele ISCIR pe care le are in evidenta;
  • asigurarea prezentei in comisiile de achizitie a echipamentelor sau instalatiilor din domeniul ISCIR.


 

Servicii