PFA BUCUR ofera in domeniul protectia muncii consultanta de specialitate pe probleme de sanatatea, securitatea si protectia muncii in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. 319/2006.

Principalele activitati de protectia muncii desfasurate sunt urmatoarele:


 • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire a accidentelor si protectia muncii
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor desanatatea, securitatea si protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul:sanatatea, securitatea si protectia muncii
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

Evaluarea riscurilor si documentatia pentru sanatatea, securitatea si protectia muncii sunt obligatoriu sa fie realizate si sa se afle in posesia angajatorului (conform Art. 12 Legea 319/2006).


 • Intocmirea dosarului cu documentele cerute deLegea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. 319/2006 si normele metodologice care cuprinde:
  • Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de securitatea si sanatatea muncii)
  • Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru securitatea si sanatatea muncii)
  • Instructiuni specifice de securitatea, sanatatea si protectia muncii pentru fiecare loc de munca
  • Evidenta zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul)
  • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul)
  • Planul de prevenire si protectie
  • Tematica pentru toate fazele de instruire
  • Fisele individuale de instructaj pentru sanatatea, securitatea so protectia muncii

 • Asistenta lunara
  • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
  • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie
  • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea, sanatatea si protectia muncii
  • Evidenta echipamentelor individuale de protectie
  • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau accidente)
  • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului
  • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.

 

Servicii