Asistenta si consultanta pentru inceperea unei afaceri

 • Consultanta privind oportunitatea Inceperii unei afaceri In România
 • Intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate
 • Consultanta cu privire la procedurile de Inregistrare fiscala a societatii comerciale
 • Inregistrare de societati comerciale


  Servicii profesionale de evidenta contabila
 •  

 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • Elaborarea balantei de verificare lunara
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
 • Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare.
 • Intocmirea verificarea si certificarea bilantului contabil
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor In bilant


  Servicii de personal - salarizare
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal
 • Consultanta privind Intocmirea dosarelor de personal
 • Elaborarea si depunerea fiselor fiscale
 • Servicii de recrutare, selectie si plasare personal


  Consultanta, asistenta si rapoarte de analiza economico-financiara si fiscala
 • Analiza structurilor financiare
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului
 • Analiza datoriilor si creantelor
 • Analiza capitalurilor si a imobilizarilor
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 • Consultanta privind legislatia financiar-contabila si fiscala la nivelul organizatie dumneavoastra
 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
 • Consultanta pentru efectuarea operatiuniilor de divizare, fuziune, lichidare


 • Consultanta si asistenta manageriala si servicii de management financiar
 • Consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de functii)
 • Elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a activitatilor conexe
 • Analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea Intre departamente)
 • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune In conformitate cu legislatia In vigoare cu solutii legate de organizarea financiar contabila a firmei (circuitul documentelor, politici financiar contabile)
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil
 • Instruirea personalului cu privire la modul de Intocmire a documentelor primare si circuitul acestora In cadrul organizatiei
 • Consultanta In alegerea sistemului informatic necesar activitatii


  Expertiza. Evaluare. Audit.Cenzorat.
 • Expertiza contabila judiciara
 • Expertiza contabila amiabila
 • Arbitraj In cauze civile
 • Evaluarea patrimoniului societatii
 • Audit intern; verificarea si certificarea bilantului contabil
 • Activitate de cenzorat

 

Servicii