PFA BUCUR ofera in domeniul prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) consultanta de specialitate in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) Nr. 307/2006.


Principalele activitati de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pe care le ofera sunt:

 • organizarea activitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
 • indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) prevazute de actele normative in vigoare;
 • analiza periodica a capacitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor;
 • analizarea incendiilor produse,desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea.

 

 • Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 si normele generale din 2007 care cuprinde:
  1. Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
  2. Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
  3. Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca;
  4. Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul);
  5. Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul);
  6. Planul de interventie pe unitate;
  7. Planul de evacuare pe fiecare etaj;
  8. Tematica pentru toate fazele de instruire;
  9. Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);

  • Asistenta lunara
   • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
   • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
   • Emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise;
   • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.);
   • Evidenta echipamentelor individuale de protectie;
   • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente);
   • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului;
   • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea; incendiilor (P.S.I.) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.

    

 

Servicii